top of page

יד ושם

לסייר באופן עצמאי

 
אפליקצית סיורים לטיול עצמאי
ברחבי מתחם יד ושם
בשטחי המתחם החיצוני של יד ושם אין אפשרות לסייר באופן עצמאי, ללא מדריך
מפאת שילוט לא מספק והיעדר מידע באתרים עצמם.
בנוסף לכך, אין במתחם החיצוני קליטת אינטרנט אלחוטי (WI-FI), וישנו צורך להתאים את הפתרון לשפות שונות. 
האתגר
הפתרון שלנו
אפליקציה המאפשרת למבקר העצמאי לסייר באתרים השונים שנמצאים ברחבי יד ושם.
האפליקציה מספקת ניווט בשטחי יד ושם ללא צורך בגישה לאינטרנט ומציגה עבור כל אחד מהאתרים מידע כתוב, תמונות להרחבה וקטעי קול להשמעה.
האפליקציה תומכת בשפות רבות ומאפשרת לאנשים רבים להיעזר בה בשפתם.
יצאו אתנו לדרך
yadvashem.png
bottom of page