Hilma.png
pexels-ketut-subiyanto-4560134.jpg

טרנסלגו

מערכת תקשורת רב-לשונית מתקדמת המסייעת להנגשת שירותים ולקבלת דיווחים שונים מהאוכלוסיות בשיגרה ובחרום

translation.png

לגופים הנותנים שירותים חברתיים, ישנו צורך לתקשר עם אוכלוסיות היעד.
עליהם להפיץ הודעות שונות כגון שינוי זמני מפגש, צבע אדום, הוראות על סגר וכדומה.
כמו כן עליהם לקבל דיווחים יזומים, לאפשר לאוכלוסיות הקצה לפנות לגבי צרכים ואף לנהל דיאלוג קצר באמצעות שרשור של הודעות.

בנוסף, לעיתים גופי השירות מטפלים באנשים שאינם דוברים עברית.

כיום המערכת המוכרת ביותר להפצת הודעות בקרב מרבית קהלי היעד הינה ווטסאפ
אך ווטסאפ לא מספקת ממשקים יעילים לגופים אלו.
במצב הנוכחי, כשנותן השירות רוצה לפנות למקבלי השירות הוא צריך להכין באופן ידני הודעה בכל אחת מהשפות ולשלוח לכל אחד בשפה שלו.

קיים צורך ראשוני להשתמש במערכת ווטסאפ להפצת הודעות ולהשתמש באמצעים נוספים כדי לקבל את תגובת המקבל, לפתח שיחת צ'אטבוט יותר מורכבת וכן לעשות זאת במערכת רב לשונית שיכולה לתרגם הודעות בשני הכיוונים באופן אוטומטי.

65786.jpg

מערכת טרנסלגו מגשרת על פערי שפה בין נותני השירות למקבלים, בתקשורת דיגיטלית טקסטואלית המבוססת על הודעות ושאלונים.

מערכת טרנסלגו תאפשר לנותן השרות לכתוב הודעה בעברית וההודעה תישלח אוטומטית לכל אחת ואחד בשפה בה הוא דובר. מקבל ההודעה יוכל  להשיב בשפה שלו ותשובתו תוחזר למערכת הראשית בעברית.

המערכת מאפשרת גם שליחה של שאלונים קצרים ורב לשוניים שנועדו למשל לבדוק את המצב הרגשי ו/או הבריאותי של האנשים בסגר או בבידוד, וזאת ללא מאמץ רב מצד נותן השירות.

טרנסלגו.jpg

טרנסלגו הוא פיתוח המשך ל'אמיגו' מערכת צ'טבוט אינטראקטיבית, שפותחה בהילמ"ה ומפעילה צ'אטבוטים לצרכים חברתיים.  

amigo desktop mocup.jpg

יצאו איתנו לדרך:
מרכז רב שירותים לחרשים (מרש"ל) דרום המעניק שירותי ייעוץ, טיפול ושיקום ללקויי שמיעה ולבני משפחותיהם.

מוצר זה מפותח

בהילמה-הייטק למען החברה

Hilma.png

הילמה היא חברה לתועלת הציבור (ללא מטרות רווח), שהוקמה ע"י בכירים בהייטק ב-2018, על מנת להפוך את ישראל למובילה עולמית בהיי-טק חברתי (Social-Tech).
הילמ"ה מפתחת פתרונות טכנולוגיים בתחומי בריאות, חינוך ורווחה בדגש על אוכלוסיות מוחלשות ואנשים עם מוגבלויות שונות ומכשירה מנהיגות טכנולוגית-חברתית מקרב אוכלוסיות צעירות (מעין '8200’ של החברה האזרחית).
הילמ"ה, מפתחת את הפתרונות הטכנולוגיים עבור עמותות, בתי חולים ומשרדי ממשלה לשימוש אוכלוסיות היעד שלהם. באופן זה אנו מעצימים הן את האוכלוסיות המוחלשות ובעלי המוגבלויות שמשתמשים בפתרונות הטכנולוגיים והן את נותני השירותים החברתיים בישראל.

להילמ"ה מרכז פיתוח תוסס בירושלים המאכלס 70 מפתחים צעירים
80% מהן נשים!