TimeIt

ניהול סדר יום לילדים עם אוטיזם

שינויים בלתי צפויים בסדר היום ובלוחות הזמנים

הם תמיד אתגר,

אך לילדים עם אוטיזם, הם קשים במיוחד 

לכן, פיתחנו אפליקציה המשקפת להם בכל רגע נתון מהו סדר היום ונותנת תחושת התמצאות ושליטה.
האפליקציה TimeIt מלווה את הילד בשעות בהן הוא נמצא בבית הספר, היא מרגיעה אותו ומאפשרת לו התמודדות קלה יותר עם שינויים.
כיום צוות בית הספר משקיע זמן רב, מאמץ ומשאבים כלכליים בהכנת כרטיסיות מותאמות עבור כל תלמיד
שמטרתן לשמור על סדר יום ברור וקבוע.
הכרטיסיות מתכלות, הולכות לאיבוד ובכל בוקר מחדש יש למצוא אותן או ליצור חדשות. 
כשיש שינוי באמצע היום בלו"ז - השינוי איננו מתעדכן בלוח הכרטיסיות, והדבר גורם
להתפרצויות רבות אצל הילד ולחוסר התמצאות שלו.
האתגר

אפליקציה המאפשרת לתלמיד להוביל את תכנית סדר היום שלו ללא התערבות פיזית של אנשי הצוות בהדגשת התראה מוקדמת לכל שינוי.

כשמתבצע שינוי בסדר היום הילד מקבל הודעה על המסך ויכול לבחור בעצמו מתוך שיעורים שאוהב - איזה שיעור חלופי הוא ירצה.

בסיום שיעור התלמיד מדווח באמצעות אימוג'ים שונים של רגשות כיצד הוא מרגיש,

ובסוף היום, ההורה מקבל עדכון וכך יודע לסייע לו כשהוא חוזר מבית הספר הביתה. 

הפתרון שלנו

בבית ספר אלבסמה במזרח ירושלים- בי"ס לילדים עם אוטיזם, מטמיעים בימים אלו את המערכת והתגובות חיוביות.

המורים בונים את מערכת השיעורים פעם אחת, הם פנויים יותר לתלמידים ולעשיה נוספת, 

התלמידים - רגועים יותר וחשים שהם בשליטה.

ואנחנו? נשמח לשתף את האפליקציה עם בתי ספר נוספים.

ומה הלאה?
יצאו אתנו לדרך
2020-01-08 13_36_50-‫מצגת פרוייקט.pptx -
בית ספר אלבסמה בשיתוף ביתא מחנכים בירושלים
 בסיוע מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי

הצוות המפתח:

זמרת קניאל, נעם משה, ראשית אריאל, מוריה גורהר (מחזור ב')

בהובלת:

מעיין כהן (מחזור א')

web.png