מורה להחלפה

מוצאים ממלא מקום - בקליק.

מערכת "מורה להחלפה" מסייעת בזמן אמת לבתי הספר לאתר מורים מחליפים המתאימים לשכבת הגיל ולמקצוע הלימוד.

אלי חולי
איש חינוך והוראה הביא אלינו את הרעיון של "מורה להחלפה" אותו החל לפתח במאיץ של EdStart.
ביחד עם אלי חקרנו את אופן הפעולה הקיים כיום בבתי ספר ואפיינו את המערכת, כך שתוכל לתמוך ולסייע במציאת מורים להחלפה.

 
האתגר
היעדרויות מורים פוגעת ברצף ואיכות ההוראה ובתהליכי הלמידה.
כיום, בתי הספר לא מצליחים לאתר מורים מחליפים המתאימים לשכבת הגיל ולמקצוע הלימוד וכתוצאה מכך מתבטלות שעות לימוד רבות מאוד במערכת החינוך.
אתר "מורה להחלפה" מכיל מאגר גדול ואיכותי של מורים מחליפים, המקוטלגים על פי זמינות, קירבה לבית הספר, שכבת גיל ומקצוע. 
בתי הספר יכולים בזמן קצר ובתפעול ידידותי ופשוט לאתר מורים מחליפים זמינים, 
המתאימים לשכבת הגיל והמקצוע ולבחור את המורה המתאים ביותר על פי קורות החיים, תעודות, המלצות ותעודת יושר.
המורים המחליפים יוכלו לסמן אילו מקצועות וימים מתאימים להם להחלפה ולקבל הודעות כאשר משבצת זמן מתאימה להם מתפנה.
הפתרון שלנו
יצאו אתנו לדרך
edstart.png
תכנית ייחודית לאומית של משרד החינוך, בשיתוף מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, עמותת תעשיידע והאיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI), אשר שמה לה למטרה לזהות מיזמים טכנולוגיים חינוכיים יוצאי דופן ופורצי דרך, להעצים את עשייתם ולאפשר להם לגדול ולהשפיע באופן נרחב על מערכת החינוך

הצוות המפתח:

 אביגיל גריגוריאדי, טל לביא, רוני כהן (מחזור ב')

שלווה אייזנברג, אביגיל הורגן (מחזור א')

בהובלת:

שירה רבינוביץ' (מחזור א')

web.png