SONGO

מוטיבציה לתנועה

פעילות גופנית היא אתגר עבור כל אחד

ואף יותר לילדים עם מוגבלויות

לכן, פיתחנו אפליקציה המעודדת מוטיבציה והתמדה
בזמן רכיבה על אפניים.
childrens-bike-melbourne-mini-bike-black
songo2.png
האפליקציה Songo מעודדת ילדים
עם בעיות מוטוריות לרכב על אופניים, 
היא מסבה להם שמחה בתוספת של מוזיקה טובה בזמן הרכיבה.

 
רבות מדברים בהשפעתה החיובית של פעילות גופנית סדירה על הבריאות. 
לפעילות גופנית עקבית יתרונות גדולים בשיפור מצב הרוח, מניעת מחלות ושיקום מטופלים.
אבל, מוטיבציה לפעילות גופנית היא אתגר לא קטן לאנשים בכלל ולאנשים עם מוגבלויות בפרט.
האתגר
Songo מזהה את קצב התנועה של הרוכב
ומנגנת שירים שהוא אוהב כל עוד הוא מדווש.
הפסקת התנועה תגרום להפסקת המנגינה 
פשוט, לא?
הפתרון שלנו
האפליקציה Songo פועלת ומנגנת.
ילדי בית איזי יכולים לרכב בהנאה ולהתרגש מהמוזיקה שהם יוצרים מעצם הרכיבה. 
ואנחנו? כבר מתכננים להשיק את הפיתוח לכלל האוכלוסיה.
כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק!
ומה הלאה?
יצאו אתנו לדרך
beitissieshapiro.jpg
בית איזי שפירא חרת על דיגלו
לפעול למען חברה המבטיחה לילדים ובוגרים עם מוגבלויות שונות
את הזכות למירב ההזדמנויות לצמיחה ולהשתתפות בחיי הקהילה
 בסיוע מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי