top of page

כסף קטן

אפליקציה לאוריינות פיננסית וניהול תקציב אישי עבור צעירים עם לקויות למידה מורכבות

כולנו יודעים שאי אפשר להתנהל בחיים המודרניים לא הבנה בסיסית של שימוש בכסף וניהול תקציב.

 

אך כיצד ניתן לנהל תקציב כאשר חסרה הבנה כמותית ?

כיצד מסבירים שהוספת הוצאה בעצם מחסירה מהתקציב ולא מוסיפה לו?

Clicking on a Tablet
אפליקציית 'כסף קטן' משמשת ככלי עזר בבתי ספר של החינוך המיוחד ומלמדת צעירים עם מוגבלות שכלית כיצד להשתמש בתקציב שלהם בצורה מבוקרת ומאוזנת. כך הם יוכלו לנהל בעצמם את הקצבה החודשית שלהם, כשיצאו מהמסגרת המוגנת לחיים עצמאיים בקהילה.

צעירים עם מוגבלות שכלית וקשיי למידה מורכבים אינם יכולים לנהל את התקציב שלהם בעצמם

בשל חוסר ידע בנושא ויכולות נמוכות יותר- הבנה כמותית מוגבלת, קשיים בארגון ועוד.
העדר אוריינות פיננסית בסיסית הופכת את הצעירים לתלותיים יותר ומגבילה את יכולתם לנהל חיים בסיסיים עצמאיים.

הבעיה מתחלקת לשני שלבים: שלב הלמידה והחינוך ולאחר מכן שלב היישום וההתמודדות במציאות. 

האתגר

אפליקצית עזר לאוריינות פיננסית - המאפשרת לצעירים הבנה כיצד לנהל את התקציב החודשי שלהם ע"י תכנון מראש  וליווי בפועל של כל הוצאה.

באפליקציית "כסף קטן" הצעירים יתכננו מראש את סך ההוצאות החודשיות שלהם עם חלוקה להוצאות קבועות ולהוצאות משתנות.

האפליקציה תציג באופן מונגש וברור את סך ההוצאות וכמה נותר מתוך התקציב עם כל הוצאה.

את השימוש באפליקציה ילווה מחנך הכיתה ו/או האופוטרופוס שיסייע לו.

 

אפליקציה זו מיועדת עבור צעירים עם מוגבלות שכלית ולכן יעשה בה שימוש ב:

  • סכומים קטנים

  • טקסטים קצרים ומדוייקים

  • הוראות מוקלטות

  • וויזואליה פשוטה ובהירה

הפתרון שלנו
יצאו אתנו לדרך
ilanot.jpg
נעשה בשיתוף בית ספר אילנות
bottom of page