Set4Life

אימון קוגנטיבי מרחוק לפגועי ראש 

אפליקציה לאימון אישי וקבוצתי מהבית, המתרגלת יכולות קוגניטיביות ומשמשת ככלי תומך בתהליך שיקום של פגועי ראש
האתגר
אנשים הסובלים מהנמכה קוגניטיבית נרכשת בשל מחלות או תאונות זקוקים לאימון קוגניטיבי מתמיד ובאופן שיאפשר למטפל לעקוב אחרי מצבם לאורך זמן.
בנוסף, קיים קושי לשנע מטופלים מביתם למרכזי הטיפול באופן סדיר ועל כן נדרשת מערכת אימון ומעקב קוגניטיבי מרחוק- כאשר המטופל נמצא בביתו.
אפליקציה המבוססת על משחק הקלפים SET ודורשת מהמטופל הפעלה של יכולות קוגניטיביות שונות.
המערכת מאפשרת למטפל לשלוט ברמות הקושי ובקומפוננטים השונים של המשחק בהתאם למצב המטופל ולקבל אנליזות מדוייקות בזמן אמת על רמות הקושי וההתקדמות של המטופל- כל זאת כאשר המטופל נמצא בביתו ומבלי צורך להגיע למרכז הטיפול.  
הפתרון שלנו
יצאו אתנו לדרך
set4life.jpg

המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש הינו הגורם הראשון והמוביל בארץ בשיקומם הנפשי, החברתי, התעסוקתי והמשפחתי של מי שנפגעו פגיעה מוחית אשר השלימו את שלבי השיקום הקודמים וכעת נדרשים להשתלבות חברתית מחודשת במשפחה, בקהילה ובתעסוקה.

https://www.shikumil.org.il/about