top of page

פעימות אור

מערכת טכנולוגית לשימור וליווי חוסן נפשי של מטפלים, נותני שירות ומטופלים

מלחמת חרבות ברזל הביאה לעליה משמעותית במספר הפונים המבקשים סיוע נפשי, אל מרכזי החוסן, קופות החולים וגורמי טיפול נוספים. אלו נדרשים לתת מענה אינטנסיבי ומידי.

ישנו צורך לנטר ולעקוב אחר מצבם הנפשי של נותני השירות על מנת שיוכלו להמשיך ולתת מענה יעיל.

הפתרון

מערכת פעימות אור מסייעת בחיזוק חוסן אישי באמצעות שאלוני מדידה ומעקב אחר רמת החוסן הנפשי, התרעה ומתן כלים להתערבות על מנת לשמר ולשפר את רמת החוסן הנפשי.

פעימות אור - חוסן WIX (4).png

שימור ומעקב אחר החוסן של המטופלים לאורך זמן

 

מעקב אחר מצב המטופלים תוך שימור הנתונים ומתן מענה וכלים בהתאם לצורך לאורך זמן.

פעימות אור - חוסן WIX (1).png

הפתחת עומסים על הצוות המטפל ונותני השירות

באמצעות מיפוי חכם ראשוני אוטומטי של הפונים לבקשת סיוע והערכת רמת הדחיפות של הטיפול להתאמת טיפול מיטבי ומידי.

ואיתור מטפלים מתאימים נוספים מהארץ ומחוצה לה.

פעימות אור - חוסן WIX.png

שימור ומעקב אחר החוסן של המטפלים ונותני השירות

שאלון חוסן תפקודי לבדיקת מדדים המשפיעים על תפקוד אישי.

שיקוף המצב וכלי התערבות אישיים וארגונים.

עיצוב ללא שם (32).png

פעימות אור מפותח בשיתוף פעולה עם “הקואליציה לטראומה” ובתמיכת בנק הפועלים ופדרציית דטרויט.
מערכת נותנת מענה למרכזי החוסן של תושבי העוטף, הדרום ומפוני הצפון המתמודדים בימים אלו עם משבר וקושי עמוק.

bottom of page