top of page
all fine mockup.jpg

אפליקציה המאפשרת דיווח יומי של העובד בהתאם לכללים הנדרשים -
חום גופו, תסמיני קורונה וקרבה למישהו חולה.

רק בריא

כרטיס כניסה דיגיטלי למקום העבודה
בכפוף לכללי התו הסגול

rakbari (1).jpg
לאחר הזנת המידע, רקע האפליקציה משתנה לסגול והופך לכרטיס הכניסה של העובד למקום העבודה שלו במהלך כל היום.
במידה והוא אינו כשיר לעבוד, האפליקציה נעשית אדומה ושולחת את העובד לביתו.
system.png

יתרונות המערכת

01/

מידע מהיכן העובד שלך עובד כל יום  (בית / משרד)

04/

ריכוז נתונים לתוך גיליון אקסל באופן אוטמטי

07/

ניתן להוסיף דיווחי נוכחות שעת כניסה ויציאה. מה שיאפשר התממשקות למערכות שכר שונות.

02/

מצב בריאותי של כל העובדים

05/

אפשרות הוספה או הסרה של שאלות מותאמות לצרכי המעסיק

03/

דוח נוכחות - שעת כניסה של העובד

06/

מערכת ניהול נוחה לייצוא וייבוא עובדים ודוחות למערכות שכר וכו.

bottom of page