PeekaDo

מסך חכם לאינטראקציה עם ילדים על הרצף האוטיסטי

ילדים עם אוטיזם מתקשים ביצירת קשר עין

שהיא רכיב משמעותי ביצירת תקשורת בין אישית

לכן אנחנו מפתחים את PeekaDo,
המעודד יצירת קשר עין
ושיפור יכולות התקשורת הבין אישית.

האתגר
ילדים עם אוטיזם מאופיינים בהפרעה התפתחותית־נוירולוגית המקשה עליהם לקיים אינטראקציה חברתית ותקשורתית.
אנו מעוניינים לזמן להם אפשרויות שונות לתקשורת ולהפעלה שתקדם ותסייע להם בהתפתחות.
הפתרון שלנו
מסך "מראה" מפעיל!
מי לא אוהב להסתכל על עצמו בראי???
בשעה שהילד חולף מול המסך, הוא יראה את עצמו על המסך, ממש כמו במראה.
המראה של עצמו יעודד את הילד ליצור קשר עין וילכוד את תשומת ליבו.
PeekaDo מבוסס על טכנולוגית זיהוי פנים ויכול לזהות כל ילד שנמצא במערכת שלו. 
כאשר המערכת תזהה את הילד, היא תפנה אליו באופן אישי ותפעיל אותו בפעילויות המצריכות תקשורת ברמות שונות. כשהילד יביט במסך נציע לו לשחק משחקים, שישפרו את מיקוד המבט שלו.
נפעיל אותו ע"י שירים וחידונים המותאמים לרמה האישית ולתחומי העניין שלו ובכך נסייע לו ללמוד דברים חדשים ולהרחיב את תחומי העניין.
בנוסף נספק לו כלים לשיפור מיומנויות שונות, שישפרו את העצמאות שלו וכתוצאה מכך ההערכה העצמית שלו תגדל.
נסייע לו לשפר תקשורת בין אישית
וגם כמובן, נדאג שהוא פשוט יהנה!

 
ומה הלאה?
PeekaDo יוכל לעבור התאמה לאוכלוסיות שונות הנזקקות לעזרה יומיומית בתרגול מיומנויות שונות, בקהילה, במוסדות שיקום, בהוסטלים, בבתי ספר, בבתי אבות ועוד ועוד.
יצאו אתנו לדרך
magshimim.PNG
בית ספר מגשימים בחוות הנוער הציוני מיועד לבני נוער
(מתבגרים ובוגרים) המאובחנים כלוקים באוטיזם  / P.D.D  בתפקוד בינוני נמוך. 
 
 בסיוע מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי