שירות לאומי חברתי טכנולוגי

כרמל 6000

האם את מעוניינת לשמוע עוד על התכנית 

או להגיש מועמדות?