Keydo

מקלדת חכמה ללימוד הקלדה

ישנן הרבה דרכים ליצור תקשורת עם אנשים

דיבור, כתיבה, מבט, מגע

ישנן הרבה סיבות לתקשר עם אנשים 

אך לילדים עם אוטיזם, שאינם יכולים לדבר ואינם יכולים לתקשר, יש אפשרויות מוגבלות מאוד להביע את עצמם.

ילדים עם אוטיזם וילדים שאינם יכולים לדבר בשל מוגבלויות שונות

מתקשרים עם הסובבים אותם דרך לוח תקשורת, כך שגם אם רמתם הקוגנטיבית גבוהה יותר הם לא תמיד יכולים להביע זאת בכתב אלא רק ע"י הצבעה על תמונות שונות.

האפליקציה keydo מאפשרת ללמוד הקלדה באמצעות מקלדת חכמה המתאימה את האותיות המופיעות עליה לרמת המשתמש

לוחות התקשורת בנויים מסמלים רבים ומאפשרים שיח בין המשתמש לצוות המטפל

אך מספר התמונות בלוח הינו מוגבל וכאשר המשתמש רוצה לבקש משהו מעט מורכב יותר הוא אינו מסוגל לעשות זאת

האתגר

אפליקצית keydo המאפשרת ללמוד הקלדה באמצעות מקלדת חכמה המתאימה את האותיות המופיעות עליה לרמת המשתמש

לכל ילד יוגדרו קטגוריות ותחומי עניין 

כאשר הילד ירצה לקבל או לעשות משהו הוא יבחר קטגוריה ופעילות אותה הוא רוצה לעשות.

כתוצאה מכך תופיע על המסך מקלדת מותאמת אישית , עם מספר אותיות לפי רמת הילד

הילד יצטרך להקליד במקלדת את שרצה - ויקבל חיווי חיובי ועידוד בשעת צלחה

עם שיפור רמתו של הילד המקלדת תעשה מורכבת יותר ותציג מספר רב יותר של אותיות

שימוש תמידי באפליקציה יעביר את הילד במסלול של דרגות קושי שונות שבסופן הוא יכול להקליד משפטים שלמים באופן עצמאי וחוויתי.

הפתרון שלנו

ברמה הבסיסית ביותר הילד בחר בתמונה של במבה

רמה 1:

על המסך תופיע תמונה של במבה וכיתוב: במבה

ומקלדת עם 3-4 אותיות כאשר האות ב' תהיה מודגשת , לחיצה עליה תפעיל חיווי חיובי , תסמן את האות ב'- בכיתוב שעל המסך ותשנה את האותיות במקלדת כך שהאות מ' תופיע שם

בסיום ההקלדה הילד יקבל חיווי חיובי  משמעותי להצלחה , המטפל /ההורה יתן לילד במבה.

רמה 2  :

יותר אותיות במקלדת , פחות מקום לטעויות

רמה 3:

כל האותיות יופיעו על המקלדת , אין סימנים ורמזים היכן ללחוץ

רמה 3.1:

לא תופיע תמונה על המסך אלא רק שם הפעילות / מוצר

רמה 4:

יצירת  משפטים מורכבים ע"י תמונות 

רמה 5:

יצירת  משפטים מורכבים ללא תמונות

דוגמא
יצאו אתנו לדרך
באילנות ירושלים לומדים ילדים ונוער עד גיל 21 עם שיתוק מוחין.
לתלמידים יש מוגבלויות מוטוריות משמעותיות המשפיעות על תפקודם בכל תפקודי היומיום, החל מטיפול עצמי ועד לעיסוקים בשעות הפנאי.