Expose It

רב הנסתר על הגלוי

אפליקציה לשיפור קשר עין-יד
עבור ילדים ונוער עם שיתוק מוחין

משחק חשיפת תמונה 
מותאם לילדים ונוער עם קשיים מוטוריים משמעותיים
.
התאמת התכנים לתחומי העניין האישיים של השחקן 
מעוררת סקרנות ומוטיבציה להמשיך לשחק 
ובכך לתרגל את היכולות המוטריות והקוגנטיביות.
האתגר
ילדים ונוער עם שיתוק מוחין זקוקים ללתרגול וחיזוק קשר עין ויד שלהם.
בשל מגבלתם המוטורית והקוגניטיבית, הם אינם יכולים לשחק במשחקי מדף רגילים.
הם זקוקים למשחקים מיוחדים המונגשים ליכולותיהם, לתחומי העניין הייחודיים שלהם ולגילם הכרונולוגי.
הפתרון שלנו
אפליקציה לשיפור קשר עין ויד ע"י הנעת האצבעות על גבי מסך לצורך חשיפת תמונה מוסתרת.
Expose It מאפשרת להעלות תמונות שונות ומגוונות מתחומי העניין של כל אחד מהשחקנים ולהגדיר לפי רמתו הקוגנטיבית והיכולות של השחקן כמה אחוז מהמסך יש לחשוף בשביל להגדיר הצלחה.
המטפל מקבל דיווח מלא על הפרמטרים המוטורים שהתבטאו במשחק,
כך הוא יכול לעקוב אחרי ההתקדמות האישית של השחקן.

 
ומה הלאה?
ילדים ונוער בבית ספר אילנות משחקים ב -Expose It בהתרגשות גדולה.
ואנחנו מתכננים איך להתאים את המשחק לQuest וללמידה חוויתית למערכת החינוך כולה.
יצאו אתנו לדרך
ilanot.jpg
באילנות ירושלים לומדים ילדים ונוער עד גיל 21 עם שיתוק מוחין.
לתלמידים יש מוגבלויות מוטוריות משמעותיות המשפיעות על תפקודם בכל תפקודי היומיום, החל מטיפול עצמי ועד לעיסוקים בשעות הפנאי.