Hilma.png
Holding Hands

משלבים ידיים

מיזם לקידום השילוב בישראל

handshake.png

קשר בין מורה השילוב למורה בכיתה לקידום התלמיד.

A Girl in a Classroom

תלמידי שילוב מתקשים

לעיתים קרובות להתמודד עם חומר וקצב הלימוד של הכיתה.

ולכן במקום להיות שותפים פעילים הם מפריעים למהלך השיעור או נכנסים לבועה משל עצמם.

המורים המקצועיים בכיתה לא יודעים כיצד עליהם לשלב את תלמידי השילוב,

לאור העובדה שיש תלמידים רבים כאלו,

והמורים אינם יודעים איזו לקות יש לכל תלמיד ומה יש לעשות על מנת לקדמו.

מה אנחנו מציעים?

"משלבים ידיים" הנה פלטפורמה המספקת מידע על כל תלמיד ומאפשרת קשר רציף בין המורים בחינוך המיוחד והרגיל, מורות שילוב, יועצות, מחנכים ומורים מקצועיים. 

exam.png
problem-solving.png
reading.png

המערכת מעדכנת את המורה לפני כל שיעור מי הם תלמידי השילוב בכיתה, מה הלקות של כל אחד ומהי המשימה שתעזור להם להשתלב בלמידה.

יצירת רצף בתהליך הלימודי ושיתוף פעולה בין המורים,

מאפשרים לבנות ולחזק את האמון בתלמיד.

מתן משימות יעודיות מאפשר מיקוד במטרות מדוייקות ומדידות לכל תלמיד.

P6YSG41.png

אז איך זה בעצם עובד?

המורה מקבל את רשימת תלמידי השילוב בכיתתו.

הוא מסמן במהלך השיעור, אם ביצעו את המשימה או לא.

המורה יכול לקבל מידע על לקות התלמיד עם ההסבר והמלצות מותאמות.

WhatsApp Image 2020-11-03 at 12.24.41.jp
WhatsApp Image 2020-11-03 at 13.50.25.jp
WhatsApp Image 2020-11-03 at 13.50.28.jp
health-care.png

פשוט וקל, אבל משנה חיים. באמת!

יצאו אתנו לדרך
שירה אטינגר
אשת חינוך , מורה משלבת ויזמית במסגרת מאיץ של EdStart.

ביחד עם שירה חקרנו אילו פתרונות קיימים בעולם וכיצד ניתן לסייע לתלמידי השילוב
כך שיוכלו ללמוד בכיתה משלבת ועדיין יקבלו את מלוא תשומת הלב שתאפשר להם להתקדם.

מוצר זה מפותח

בהילמה-הייטק למען החברה

Hilma.png

הילמה היא חברה לתועלת הציבור (ללא מטרות רווח), שהוקמה ע"י בכירים בהייטק ב-2018, על מנת להפוך את ישראל למובילה עולמית בהיי-טק חברתי (Social-Tech).
הילמ"ה מפתחת פתרונות טכנולוגיים בתחומי בריאות, חינוך ורווחה בדגש על אוכלוסיות מוחלשות ואנשים עם מוגבלויות שונות ומכשירה מנהיגות טכנולוגית-חברתית מקרב אוכלוסיות צעירות (מעין '8200’ של החברה האזרחית).
הילמ"ה, מפתחת את הפתרונות הטכנולוגיים עבור עמותות, בתי חולים ומשרדי ממשלה לשימוש אוכלוסיות היעד שלהם. באופן זה אנו מעצימים הן את האוכלוסיות המוחלשות ובעלי המוגבלויות שמשתמשים בפתרונות הטכנולוגיים והן את נותני השירותים החברתיים בישראל.
להילמ"ה מרכז פיתוח תוסס בירושלים המאכלס 70 מפתחים צעירים
80% מהן נשים!