top of page

Creatush

ממשק להכנת פעילות על ידי התלמיד
לעידוד למידה עצמית

"Children have real understanding only of that which they invent themselves"
- Jean Piaget
דפנה, זייד מורה ורכזת אנגלית יזמה את Creatush על מנת לאפשר לילדים ללמוד ולגלות דברים חדשים בדרך אישית, יצירתית ואפקטיבית. 
האתגר
תלמידים רבים מתמודדים עם קושי ללמוד את השפה האנגלית 
פעמים רבות הם מתבקשים לשנן מילים וללמוד באופן שאינו מעורר עניין וסקרנות.

Creatush היא מערכת המאפשרת לתלמידים תהליך למידה אישי באמצעות הכנת פעילות/משחק למידה. הפעילות שיצר התלמיד נבדקת ומוערכת על ידי מורה ומוצגת בפני תלמידים אחרים לשימושם.
Creatush אתר ידידותי למשתמש, המאפשר לתלמידים להכין פעילויות בקלות וביעילות ובמקביל ללמוד מהפעילויות של חבריהם. בנוסף, המערכת מאפשרת למורים להעריך את ידיעות תלמידיהם והתקדמותם, ואף להנחות וללוות את למידתם.


הפתרון שלנו
יצאו אתנו לדרך
edstart.png

תכנית ייחודית לאומית של משרד החינוך, בשיתוף מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, עמותת תעשיידע והאיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI), אשר שמה לה למטרה לזהות מיזמים טכנולוגיים חינוכיים יוצאי דופן ופורצי דרך, להעצים את עשייתם ולאפשר להם לגדול ולהשפיע באופן נרחב על מערכת החינוך

bottom of page