top of page
Hilma.png

ארץ נקיה

הבעיה

הקמת בית חדש או שיפוץ בית קיים מייצרת פסולת בניין המורכבת מבלוקים, בטון, גבס וברזל.
על פי החוק, הפסולת הזו אמורה להגיע למטמנה או אתר מחזור מסודר. אז, להיכן הולכת הפסולת הזו?

שליש מפסולת הבניין מושלכת בשטחים הפתוחים על ידי נהגי המשאיות שמעוניינים לחסוך את ההגעה לאתר ההטמנה או המחזור, ולהרוויח את עלות ההטמנה אותה משלם הלקוח.

המשמעות של תופעת השלכת הפסולת היא זיהום הסביבה, זיהום מי התהום ופגיעה בנוף, וגוררת אחריה עלויות של מאות מיליונים בשנה עבור פינוי הפסולת.

עוזרים למנוע השלכת פסולת בניין במרחב הציבורי ובשטחים הפתוחים ומתריעה לפקחים לפני שפיכת הפסולת בשטח.

ארץ נקיה מוקאפ (1).png

הפתרון

פיתוח מערכת ניתוח וידאו ולמידת מכונה המתמחה בזיהוי משאיות חשודות בזמן אמת ע"י שימוש במצלמות של הרשויות המקומיות והתרעה לפקח הקרוב כך שהוא יכול לתפוס את המשאית עוד טרם השפיכה של הפסולת בשטח.

mountains-g893cbc3cc_1920.jpg

3

2

1

המערכת מתריעה לפקח הקרוב על המשאיות החשודות. 

המערכת מזהה בזמן אמת משאיות שעשויות להיות חשודות.

 

ארץ נקיה מתחברת למצלמות ציבוריות / מצלמות הרשות המקומית.

cop.png
van.png
casino-cctv.png

מוצר זה פותח

בהילמה-הייטק למען החברה

Hilma.png

הילמה היא חברה לתועלת הציבור (ללא מטרות רווח), שהוקמה ע"י בכירים בהייטק ב-2018, על מנת להפוך את ישראל למובילה עולמית בהיי-טק חברתי (Social-Tech).
הילמ"ה מפתחת פתרונות טכנולוגיים בתחומי בריאות, חינוך ורווחה בדגש על אוכלוסיות מוחלשות ואנשים עם מוגבלויות שונות ומכשירה מנהיגות טכנולוגית-חברתית מקרב אוכלוסיות צעירות (מעין '8200’ של החברה האזרחית).
הילמ"ה, מפתחת את הפתרונות הטכנולוגיים עבור עמותות, בתי חולים ומשרדי ממשלה לשימוש אוכלוסיות היעד שלהם. באופן זה אנו מעצימים הן את האוכלוסיות המוחלשות ובעלי המוגבלויות שמשתמשים בפתרונות הטכנולוגיים והן את נותני השירותים החברתיים בישראל.
להילמ"ה מרכז פיתוח תוסס בירושלים המאכלס 70 מפתחים צעירים
80% מהן נשים!

bottom of page