top of page

Community Care

מערכת ניהול סיוע עבור משפחות בשעת משבר

social-care.png

מערכת ניהול אוטומטית של שיבוץ עזרה לצרכי המשפחה, עם מינימום התערבות של מנהל העזרה למשפחה ופיזור העזרה על פני מגוון רחב של אנשים

כאשר משפחה נקלעת למשבר והקהילה שסביב מעוניינת לתמוך בה, לרוב יש צרכים רבים שיש לסייע בהם במשך תקופת זמן ארוכה

כיום, ניהול המתנדבים המסייעים למשפחה בקהילה נופל בין כמה אנשים ולא נעשה בצורה שמפזרת את העומס בין המתנדבים השונים, כך שלעיתים פונים לאותו מתנדב פעם אחר פעם ובכך שוחקים אותו

האתגר

מערכת אוטומטית לניהול סיוע העזרה למשפחה

מנהל העזרה למשפחה יוכל להגדיר באילו נושאים יש לסייע למשפחה (בישול ארוחות בוקר / צהריים / ערב , הסעות – ימים ושעות וכו')

ולהציע לקהילה להירשם לסיוע בתחומים המתאימים לכל אחד מהם

המערכת תגייס מתנדבים בכל יום באופן אוטומטי ולפי אלגוריתם שיבדוק האם כבר התנדבו , כמה פעמים התנדבו וכמובן את התאמתם לסיוע הספציפי.

הפתרון שלנו
  • המערכת גנרית ויכולה להתאים לסוגים מגוונים של סיוע, בקהילות ובארגונים שונים.
  • המערכת שומרת על פרטיות המשפחה ופונה לסיוע רק לאנשים רלוונטים
  • המערכת מרכזת את כל המשימות ומנהלת אותן עם מינימום התערבות חיצונית, יחד עם זאת היא מתריעה למנהל המשפחה כאשר חסר מתנדב.
יתרונות
יצאו אתנו לדרך
Logo_HE.png

תמר לקהילה - זהו מודל ייחודי ביותר שפותח ב"יד תמר" ובו צוותי ההדרכה של הארגון מגיעים לקהילות שונות ומכשירים אותן להתמודד במצבי משבר שונים הפוקדים את הקהילה או מישהו מחברי הקהילה.

הצוות המפתח:

 אביגיל גריגוריאדי, טל לביא, רוני כהן (מחזור ב')

בהובלת:

שירה רבינוביץ' (מחזור א')

web.png
bottom of page