top of page
Blood Samples

Amigo

ניהול ותזכור תורמים לפני תרומת מח עצם על מנת שהתורם יגיע ליום התרומה כשיר לביצוע הפרוצדורה הרפואית

אנשים שמתנדבים לתרומת מח עצם  נדרשים לעקוב אחרי פרוטוקול מסוים בימים שלפני התרומה על מנת לוודא שאכן הם כשירים לבצע את התרומה ביום שנקבע.
לעיתים רבות הם מתקשים לזכור ולעקוב אחרי כל השלבים שעליהם לבצע מידי יום וכתוצאה מכך ביום התרומה הצוות מגלה שלא ניתן להמשיך את הפרוצדורה הרפואית.
במצב זה התורם והחולה חוזרים הביתה ללא מענה רפואי, בתסכול רב.

כיצד נוכל להגיע ליום התרומה עם מקסימום סיכויים שהפרוצדורה הרפואית תצא לפועל?
כיצד לגרום לתורמים לזכור לעקוב אחרי כל ההנחיות ולבית החולים להיות מעודכן במצבו הבריאותי של התורם עם שימוש במינמום משאבים?
האתגר

אפליקצית מסרים אוטמטית יוזמת (צאט-בוט), המופעלת ע"י צוות מחלקת תרומות מח עצם.
האפליקציה שולחת תזכורות אל תורם מח העצם לגבי המשימות שעליו לבצע.
ההודעות נשלחות במהלך הימים שלפני התרומה ועד יום לאחר התרומה
התורם מגיב לשאלות ולמשימות שנשלחות אליו ע"י לחצני מענה מוגדרים מראש
תגובותיו נשמרות במערכת הניהול לצורך מעקב.
במידה ואחד מהתורמים אינו מגיב להודעות, המערכת מפעילה "נודניק" אוטמטי עד למענה
והכי חשוב, במידה והתגובה מהתורם היא תגובה המצריכה טיפול / דחיית התרומה - הצוות מקבל מיד הודעה שעליו ליצור קשר עם התורם והאירוע מטופל מיידית ולא מתגלה רק ביום התרומה.

הפתרון שלנו
יצאו אתנו לדרך
עפרה אלקובי וצוות מאגר תרומות מח עצם הדסה עין כרם
bottom of page