Albi

אלבום חי לחולי אלצהיימר ובני משפחתם לאימון הזיכרון

אלצהיימר היא תסמונת של ליקויים בתפקודים האינטלקטואליים,
ירידה בזיכרון, הפרעות בהתנהגות וכשל בתפקוד היום-יומי. 

במחלה זו קיים קושי לשלוף שמות אנשים, מקומות ואירועים מהשנים האחרונות.

תמונה או חפץ ישן יכולים לשמש כמפתח הפותח את הזכרון.

האפליקציה Albi מאפשרת פעילות משותפת בין החולה לבני משפחתו המבוססת על תרגול הזיכרון של החולה באמצעות גירוי חזותי ושמיעתי המעורר זכרונות נשכחים.  האפליקציה מסייעת לכך שכל מפגש בין אישי ובין דורי יהיה מעניין, משמעותי וחוויתי לשני הצדדים. 
עם השפעת הדמנציה על החולה
אנו רוצים להגביר את תחושת הערך העצמי שלו, לאמן ולגרות את הזכרון באופן מתמיד
ולאפשר גישור בין החולה למשפחתו באמצעות יצירת חוויות בן דוריות משותפות.
האתגר
  • Albi– אפליקציה חדשנית של אלבום זכרונות מותאם אישית המיועדת לעידוד התקשורת בין חולה האלצהיימר לבני משפחתו, תוך כדי תרגול הזיכרון בצורה משחקית וקוגניטיבית.

  • האלבום מורכב מתמונות וסרטונים מתוך ההיסטוריה האישית והמשפחתית, קטעי מוזיקה ושמע אהובים בשילוב עם תמונות וארכיונים היסטוריים הקשורים למשתמש.

    השיח מתבצע תוך התבוננות משותפת באלבום ותרגול הזיכרון באמצעות המשחקים שבאלבום המבוססים על הזיכרונות האישיים שהועלו לאלבום.

  • המערכת מתוכננת ומיועדת לשימוש מתמשך בעת המפגשים בין החולה לבני משפחתו ומאפשרת הוספת זכרונות תוך כדי צפייה משותפת וצבירתם לעד באלבום הזיכרונות המשפחתי. 

הפתרון שלנו
הנתונים הנאספים מתוצאות המשחקים באלבום יוכלו לשמש כבסיס ללמידה ומחקר בעיכוב התפתחות מחלת האלצהיימר.
ומה הלאה?
יצאו אתנו לדרך
Melabev.jpg
 בסיוע מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי

הצוות המפתח:

שקד סולומון, איילה קבודוב, אדוה סבן, רעות אביטל (מחזור ב')

נגה לוי, איילת גנות (מחזור א')

בהובלת:

נעמה שיפוני (מחזור א')

web.png