קורונע

תיאור המוצר

מערכת בדיקה יומית לציבור הרחב למיפוי התפשטות הקורונה- לטובת מכון ויצמן.

ייחודיות המוצר

קהל יעד

פותח עבור