מאגר מתנדבים ארצי

תיאור המוצר

מערכת חכמה לאיתור בזמן אמת של מתנדבים למשימות התנדבות דחופות ברחבי הארץ.

ייחודיות המוצר

קהל יעד

פותח עבור